Picture
Dit zijn opa Roland en oma Ingrid.
Ze wonen in Koksijde en ik ben ondertussen het 7de kleinkind bij deze grootouders.
Picture
Picture
Picture
Dit zijn opa Jan en oma Lucia.
Voor deze grootouders, die wonen in Begijnendijk, ben ik het eerste kleinkindje.
Picture
Picture